กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2565)

พบปะหารือผู้แทนกรมทางหลวง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสารศาสตร์ศิริลักษณ์ กรมทางหลวง
 
  พบปะหารือผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30-11.00 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 4  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
     
     

พบปะหารือผู้แทนสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร

 
  เข้าพบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดนนทบุรี
  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
     
   
  พบปะหารือผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-15.30 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  เข้าพบปะหารือผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกแดง การรถไฟแห่งประเทศไทย
   
   
  พบปะหารือผู้แทนแขวงทางหลวงกรุงเทพ
  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-15.30 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานแขวงทางหลวงกรุงเทพ
  พบปะหารือผู้แทนสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง (เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เขตบางเขน
  เขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตบางซื่อ)
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมรัชดา ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร
   
   
  พบปะหารือผู้แทนการประปานครหลวง
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.
  ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง
  พบปะหารือผู้แทนสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-11.00 น.
  ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 3 อาคารสำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
   
   
พบปะหารือผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์