การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0 2558 9800 ต่อ 24161 โทรสาร: 0 2940 1223

สอบถาม/ร้องเรียน/เสนอแนะ คลิก :  https://www.exat.co.th/complaint/
     
    บริษัทที่ปรึกษา
  ด้านวิศวกรรมและประมาณราคา
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)       
1/814 ซ.60 (กม.26) ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 0 2532 3623-33    โทรสาร:  0 2532 3566
 

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2619 9931    โทรสาร 0 2619 9932

  ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
33 ซอยรามอินทรา 5 แยก 9 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์: 0 2522 7365-9 ต่อ 102 และ 145 โทรสาร: 0 2522 7569
E-mail address   :    enrichconsult@yahoo.com
 
ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ที่

  • เว็บไซต์หลักของโครงการ : www.expressway-n1.com
  • เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี : www.publicconsultation.opm.go.th
  • เว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย : www.exat.co.th
  • สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น เช่น วีดิทัศน์ บอร์ดนิทรรศการ แผ่นพับ เอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น
  • ป้ายประกาศและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการที่จังหวัด อำเภอ และในชุมชนท้องถิ่น
  • Facebook : โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1